Aktualnie przeglądasz: Gry » Princess Maker 4 » Uruchomienie gry

Uruchomienie gry

Uruchomienie japońskiej wersji "Princess Maker 4" na PC będzie wymagało od nas dwóch kroków:
  • po pierwsze musimy zainstalować w systemie Windows (2000, XP, Vista) język japoński (w tym celu należy wybrać "Panel sterowania", następnie zakładkę "Data, godzina, język i opcje regionalne", "Opcje regionalne i językowe" - w zakładce "Języki" należy zaznaczyć okienko "Zainstaluj pliki dla języków wschodnioazjatyckich")
  • po drugie - wracamy do zakładki "Opcje regionalne i językowe", wybieramy zakładkę "Zaawansowane" i z listy wybieramy język japoński. Restartujemy system i wkładamy płytkę z grą - okienko instalacji powinno pojawić się automatycznie.

Po zainstalowaniu gry i jej uruchomieniu, na ekranie powinniśmy zobaczyć planszę:


W menu znajdują się kolejno opcje:
  • Rozpocznij nową grę
  • Wczytaj grę
  • Ustawienia
  • Wyjście

Wybieramy opcję numer jeden, czyli "Rozpocznij nową grę". Pojawi się nowa plansza i zostaniemy poproszeni o podanie swojego nazwiska rodowego:Większość planszy to japońskie sylaby, z których układamy własne nazwisko (składać się ono może z maksymalnie sześciu znaków). Na samym dole znajdują się dodatkowo cztery "klikalne" opcje. Są to kolejno:
  • hiragana (więcej o tych znakach znajdziecie tutaj) - wybór tej opcji sprawi, że nazwisko będziemy wpisywać za pomocą znaków z hiragany
  • katakana (więcej o tych znakach znajdziecie tutaj) - wybór tej opcji sprawi, że nazwisko będziemy wpisywać za pomocą znaków z katakany
  • powrót - umożliwia usunięcie źle wybranego znaku
  • dalej - przechodzimy do kolejnego ekranu

Gdy już uporamy się z nazwiskiem rodowym i klikniemy przycisk "dalej", przejdziemy do następnej planszy. Poproszeni zostaniemy o nadanie imienia naszej córce (ekran ten przypomina oglądany przed chwilą - jedyna różnica polega na tym, że za imieniem córki widnieje wybrane już przez nas, nasze własne nazwisko):


Gdy nadamy imię naszej pocieszce, klikamy opcję "dalej". Pojawi się następna plansza - tym razem uzupełniamy takie informacje o naszym dziecku, jak data urodzenia i grupa krwi:


Na dole znajdują się dwie, znane nam już opcje ("powrót" i "dalej"). Wybieramy tę drugą i podajemy własne dane - czyli swój wiek i datę urodzenia:


Po zamieszczeniu odpowiednich informacji, klikamy "dalej" i przenosimy się do podsumowania wszystkich danych, które wprowadziliśmy:


Podświetlone na planszy pytanie brzmi "Czy wprowadzone dane są prawidłowe"? Do wyboru mamy dwie opcje - pierwsza z nich to "tak", druga - "nie". Klikamy "tak" i zaczynamy zabawę :)